Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Crontab ile Zamanlanmış Görevler

| qutuphane

* * * * * root script.sh 

Yıldızların anlamı :

Dakika, Saat, Gün, Ay, Haftanın Günleri, Kullanıcı, Komut veya Script

Detaylar :

1 Dakika (0-59)
2 Saat (2-24)
3 Gün (1-31)
4 Ay (1-12, Jan, Feb, …)
5 Haftanın Günleri (0-6) 0=Sun, 1=Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
6 Çalıştırma hakkına sahip kullanıcı
7 Çalıştırılacak Komut veya Scriptler

crontab -e : crontab dosyasını düzenleme

crontab -l : görevleri listeme


qutuphane © 2023