Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Disk kullanım boyutunu sıralı görmek için

| qutuphane

Bulunduğunuz klasördeki ve alt klasörlerdeki disk kullanımını sıralı görmek için. .bashrc'ye aşağıdaki aliasi ekleyin. Yeni bir shell açın, duf yazın.

alias duf=‘du -sk * | sort -n | perl -ne ’'’($s,$f)=split(m{\t});for (qw(K M G)) {if($s<1024) {printf(“%.1f”,$s);print “$_\t$f”; last};$s=$s/1024}’'

qutuphane © 2023