Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Fedora 12 Virtualbox Usb Sorunu

| qutuphane

Fedora 12 Virtualbox Usb Sorunu Fedora 12'de virtualbox'da (XP) usb portun aktif edilmesi için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

/etc/rc.sysinit'de yapılacak değişiklikler;

Eski Hali;

23 if [ ! -d /proc/bus/usb ]; then
24     modprobe usbcore >/dev/null 2>&1 && mount -n -t usbfs /proc/bus/usb   /proc/bus/usb
25 else
26    mount -n -t usbfs /proc/bus/usb /proc/bus/usb
27 fi

Yeni Hali;

24 modprobe usbcore >/dev/null 2>&1 && mount -n -t usbfs /proc/bus/usb   /proc/bus/usb
25 else
26 #    mount -n -t usbfs /proc/bus/usb /proc/bus/usb
27 mount -t usbfs -o remount,devgid=$(awk -F: ’/^vboxusers:/{print $3}’ /etc/group),devmode=664/proc/bus/usb /proc/bus/usb
28 fi

/etc/udev/rules.d/10-vboxdrv.rules'da birinci satırda yapılacak değişiklikler;

Eski Hali;

KERNEL==“vboxdrv”, NAME=“vboxdrv”, OWNER=“root”, GROUP=“root”, MODE=“0600”

Yeni Hali;

KERNEL==“vboxdrv”, NAME=“vboxdrv”, OWNER=“root”, GROUP=“root”, MODE=“0660”

Makinenizi yeniden başlattığınızda usb cihazlar aktif olacaktır.


qutuphane © 2023