Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Fedora 13 ve Nvidia Ekran Kartı

| qutuphane

Fedora 13 kullanan arkadaşlar, Nvidia ekran kartlarını aşağıdaki adımlarla kolaylıkla tanıtabilirler.

Önce rpmfusion repo paketlerini kuralım

rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm

ardından nvidia sürücülerini kuralım

yum install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686

son olarakta /etc/grup.conf dosyasındaki aktif kernel satırının sonuna

rdblacklist=nouveau

yazılıp sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir.

merak edenler yada kurulumu tek tek yaparım diyenler icinde gerekli paket listesi şöyle :

kmod-nvidia
libvdpau
livna-config-display
nvidia-settings
nvidia-xconfig
system-config-display
xorg-x11-drv-nvidia
xorg-x11-drv-nvidia-libs

qutuphane © 2023