Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Kolay paket yüklemek, Yum Repoları, Yumex

| qutuphane

Linux’da paket yüklemeyi kolaylaştıran en önemli araçlardan biride hepimizin bildiği gibi yum’ dur. Ancak yum default kurulumlardaki repo tanımlarıyla çoğu zaman işimizi tam görmez. İşte bu eksikleri tamamlamak için yum’a repo eklemek gerekir. En çok kullandığım repolar ve onların rpm kurulumları şöyle, (CentOS 5.x için)

Rpm Forge

rpm -ivh http://dag.wieers.com/rpm/packages/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

Epel

rpm -ivh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-2.noarch.rpm

Redhat Club

rpm -ivh http://repo.redhat-club.org/redhat/5/i386/redhatclub-repository-release-5-2.el5.rhc.noarch.rpm

Ayrıca yumex adıyla bilinen, yum’ un gui versiyonu diyebileceğimiz aracıda denemenizi tavsiye ederim…

yum install yumex yum-fastestmirror yum-skip-broken yum-kmod yum-kernel-module yum-priorities


qutuphane © 2023