Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Kubuntu'da openJDK'nin kaldırılması ve Oracle JDK 6 kurulması

| qutuphane

Sistem ile birlikte gelen java kurulumunu kaldırmak için:

sudo apt-get purge icedtea-* openjdk-*

Oracle JDK kurulumu:

  1. YÖNTEM: (Kullanıcı terminal düzeyinde java erişimi sağlar - kullanıcı kurulumu)

a. Sisteminize uygun jdk'yı www.oracle.com‘dan indirin.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6downloads-1902814.html

b. Bir klasöre açın. (Örneğin kendi ev dizininizde jdk klasörü)

c. Aşağıdakileri yine ev dizininizdeki .bashrc dosyasının sonuna ekleyin.

export JAVA_HOME=$HOME/jdk
export PATH=.:$JAVA_HOME/bin:$PATH

Kurulum tamamlandı. Yeni bir terminal ekranı açıp:

java -version
javac -version 

ile kurulumun çalışıp çalışmadığını deneyebilirsiniz.

  1. YÖNTEM: (Sistem düzeyinde java erişimi sağlar - root kurulum)

a. Sisteminize uygun jdk'yı www.oracle.com'dan indirin.

b. Bir klasöre açın. (Örneğin /usr/local/jdk klasörü)

c. /etc/environment dosyasını aşağıdaki gibi değiştirin: (root olmanız gerekir)

Benim sistemimde bu dosya aşağıdaki gibiydi:

PATH=“/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games”

Yeni hali:

JAVA_HOME=“/usr/local/jdk”
JRE_HOME=“/usr/local/jdk/jre”
PATH=“/usr/local/jdk/bin:\
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games”

qutuphane © 2023