Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

DVD içindeki paketleri yum reposu olarak tanıtmak

| qutuphane

Kurulum yaptığımız DVD’nin içindeki rpm paketleri yum aracılığıyla kolayca kurmak için bu paketleri yum reposu olarak tanıtmamız gerekiyor, bunun için : (Ben CentOS 5.x kullanıyorum)

Önce sabit diskimizdeki media dizininde CentOS diye bir dizin oluşturuyoruz.

mkdir /media/CentOS

Kurulum DVD’mizi sürücümüze takıyoruz. (bendeki DVD /media/CentOS_5.2_Final dizinine mount oluyor.)

DVD’deki CentOS ve repodata dizinlerini sabit diskimizde açtığımız dizine kopyalıyoruz (bu işlem biraz uzun sürer)

cp /media/CentOS_5.2_Final/CentOS /media/CentOS/ -R
cp /media/CentOS_5.2_Final/repodata /media/CentOS/ -R

Aşağıda /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo dosyasının içeriği görülmekte

[c5-media]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///media/CentOS/
file:///media/cdrom/
file:///media/cdrecorder/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Bu dosyadaki 2 satırı aşağıdaki gibi değiştiriyoruz…

baseurl=file:///media/CentOS/
(altındaki file:/// ile başlayan 2 satırı silin…)
enabled=1

İşlem tamamlandı, aşağıdaki komutla aktif repolarınızı gorebilirsiniz…

yum repolist

qutuphane © 2023