Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

iptables mac address filtering

Block all packets from a mac address iptables -I INPUT -m mac –mac-source 00:0A:E5:91:00:00 -j DROP To accept requests from port 22 to a specific mac address. iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 22 -m mac –mac-source 00:0A:E5:91:00:00 -j ACCEPT
Read more…

iptables mac adres engelleme

Bir mac adresinden gelen tüm paketleri engellemek istiyorsak; iptables -I INPUT -m mac –mac-source 00:0A:E5:91:00:00 -j DROP 22 numaralı porta sadece belirli bir mac adresinden gelen bağlantı isteklerini kabul eder. Tabi öngörülen INPUT policy drop olmalı. iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 22 -m mac
Read more…

Laptop Battery Status from Linux Terminal

Using upower upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 Sample Output : native-path: BAT0 vendor: ASUSTeK model: ASUS Battery power supply: yes has history: yes has statistics: yes battery present: yes rechargeable: yes state: discharging warning-level: none energy: 37,364 Wh energy-empty: 0 Wh energy-full: 37,364 Wh energy-full-design: 48,
Read more…

Linux 'da Notebook pil durumu

upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 Örnek Çıktı : native-path: BAT0 vendor: ASUSTeK model: ASUS Battery power supply: yes has history: yes has statistics: yes battery present: yes rechargeable: yes state: discharging warning-level: none energy: 37,364 Wh energy-empty: 0 Wh energy-full: 37,364 Wh energy-full-design: 48,856 Wh
Read more…

Crontab ile Zamanlanmış Görevler

* * * * * root script.sh Yıldızların anlamı : Dakika, Saat, Gün, Ay, Haftanın Günleri, Kullanıcı, Komut veya Script Detaylar : 1 Dakika (0-59) 2 Saat (2-24) 3 Gün (1-31) 4 Ay (1-12, Jan, Feb, …) 5 Haftanın Günleri (0-6) 0=Sun, 1=Mon, Tue, Wed, Thur, Fri 6 Çalıştırma hakkına sahip kullanıcı 7 Çalıştırılacak Komut
Read more…

pkill ve pgrep komutlarının kullanımı

kill komutu bir işleme sinyal göndermek veya o işlemi sonlandırmak için sürekli kullandığımız bir komuttur. Bazen öyle durumlar oluyor ki aynı işlemden birkaç adet çalışıyor ve bunların hepsine birden müdahale etmek istiyoruz. İşte böyle zamanlarda pgrep ve pkill bize zaman kazandıran komutlar. Kullanımları çok kolay: Örneğin pcap kullanıcısına ait tüm
Read more…

qutuphane © 2019