Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Paylaşımdaki klasöre erişim, Samba Mount

| qutuphane

Yerel ağınızdaki paylaştırılmış bir klasöre shell’den samba mount kullanarak ulaşmak için,

mount -t cifs //paylasim_bilgisayar_ip/paylasim_klasor /mnt/win_klasor -o username=kullanici, pass=sifre

Örnek Kullanım :

mount -t cifs //192.168.0.1/belgeler /mnt/belge -o username=ibrahim,pass=123456

qutuphane © 2023