Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

pkill ve pgrep komutlarının kullanımı

| qutuphane

kill komutu bir işleme sinyal göndermek veya o işlemi sonlandırmak için sürekli kullandığımız bir komuttur. Bazen öyle durumlar oluyor ki aynı işlemden birkaç adet çalışıyor ve bunların hepsine birden müdahale etmek istiyoruz. İşte böyle zamanlarda pgrep ve pkill bize zaman kazandıran komutlar.

Kullanımları çok kolay:

Örneğin pcap kullanıcısına ait tüm tcpdump işlemlerini kill(-9) sinyali ile sonlandırmak istiyoruz:

   pkill -9 -u pcap tcpdump

Veya pcap kullanıcısına ait tcpdump işlemlerinin PID numaralarını listelemek istiyoruz:

   pgrep -9 -u pcap tcpdump

Bu şekilde kullanılırsa belirli bir kullanıcı değil tüm kullanıcılara ait işlemler için geçerli olur:

Tüm kullanıcıların çalıştırdığı tcpdump işlemlerinin PID'lerini listelemek için;

   pgrep tcpdump

Tüm kullanıcıların çalıştırdığı tcpdump işlemlerini sonlandırmak için;

   pkill -9 tcpdump

qutuphane © 2023