Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

SSH bağlantısının zaman aşımına uğrayıp kapanmasını engellemek

| qutuphane

SSH bağlantısı, bir süre aktivite olmazsa zaman aşımına uğrayıp

Write failed: Broken pipe

mesajı verip kapanıyor. Bunun önüne geçmek için:

/etc/ssh/ssh_config

dosyasına aşağıdakileri ekleyin:

ServerAliveInterval=5
ServerAliveCountMax=1

qutuphane © 2023