Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

SSH ile bir sunucuya bağlanırken SSL key onayını kaldırmak

| qutuphane

SSH ile bir sunucuya bağlanırken sunucuya ilk defa bağlanıyorsak oradan bir SSL key alınır ve bunu onaylayıp onaylamadığımız sorulur. Bu onay sürecini istemiyorsak.

~/.ssh/config

dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin:

Host *.*.*.*
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile=/dev/null

Buradaki Host yazılışı tüm IP'ler anlamına gelmekte.

Örneğin, 192.168.0.0/24 ağını kapsamak için 192.168.0.* yazmalıyız.


qutuphane © 2023