Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Tag > filesystem

Disk kullanım boyutunu sıralı görmek için

Bulunduğunuz klasördeki ve alt klasörlerdeki disk kullanımını sıralı görmek için. .bashrc'ye aşağıdaki aliasi ekleyin. Yeni bir shell açın, duf yazın. alias duf=‘du -sk * | sort -n | perl -ne ’'’($s,$f)=split(m{\t});for (qw(K M G)) {if($s<1024) {printf(“%.1f”,$s);print “$_\t$f”; last}
Read more…
Page 1 of 1

qutuphane © 2023