Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Tag > network

DNS Kayıt Tipleri

DNS kayıtlarını ve diğer kayıtları eklemek düzenlemek silmek için, "WHM" üzerinden "DNS Functions" başlığı altındaki "Edit DNS Zone" kısmından gerekli ayarlamaları yapabiliriz. "Cpanel" den de giriş yaparak "Zone Editor" kısmından gerekli ayarları yapabilirsiniz.MX (Mail) kayıtları; MX kayıtları, alan adınıza
Read more…

List and Delete iptables Rules

List of Rules iptables -L -v -n Deleting Rules iptables -F Deleting Input Number 4 Rule iptables -D INPUT 4 Saving Rules iptables-save > dosyaadi Restore Rules iptables-restore < dosyaadi other -A Insert -I Insert -R Change
Read more…

iptables basit kullanımı

Listeleme iptables -L -v -n Kuralları Silme iptables -F 4 Numaralı Input Kuralını Silme iptables -D INPUT 4 Kuralları Kaydetme iptables-save > dosyaadi Kuralları Geri Yükleme iptables-restore < dosyaadi diğer -A Ekleme, -I Araya Girme -R Degistirme -A (append) Belirtilen zincirin sonuna kural ekler. -I (insert) Eğer kural numarası belirtilmemiş
Read more…

iptables mac address filtering

Block all packets from a mac address iptables -I INPUT -m mac –mac-source 00:0A:E5:91:00:00 -j DROP To accept requests from port 22 to a specific mac address. iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 22 -m mac –mac-source 00:0A:E5:91:00:00 -j ACCEPT
Read more…

iptables mac adres engelleme

Bir mac adresinden gelen tüm paketleri engellemek istiyorsak; iptables -I INPUT -m mac –mac-source 00:0A:E5:91:00:00 -j DROP 22 numaralı porta sadece belirli bir mac adresinden gelen bağlantı isteklerini kabul eder. Tabi öngörülen INPUT policy drop olmalı. iptables -A INPUT -p tcp –destination-port 22 -m mac
Read more…

Ubuntu ‘da sabit ip tanımlamak

ubuntu'da /etc/network/interfaces dosyası genellikle aşağıdaki gibidir auto eth0 iface eth0 inet dhcp yukarıdaki 2 satır yerine aşağıdakileri yazın. (örnekte ip 192.168.1.21 olarak ayarlıyoruz.) auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.21 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast
Read more…

Neighbour table overflow hatası

Neighbour table overflow hatası için /etc/sysctl.conf dosyasının sonuna aşağıdaki satırları ekliyorsunuz net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 4096 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 8192 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 8192 net.ipv4.neigh.default.base_reachable_time = 86400 net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time = 86400
Read more…
Page 1 of 1

qutuphane © 2019