Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Tag > samba

Paylaşımdaki klasöre erişim, Samba Mount

Yerel ağınızdaki paylaştırılmış bir klasöre shell’den samba mount kullanarak ulaşmak için, mount -t cifs //paylasim_bilgisayar_ip/paylasim_klasor /mnt/win_klasor -o username=kullanici, pass=sifre Örnek Kullanım : mount -t cifs //192.168.0.1/belgeler /mnt/belge -o username=ibrahim,pass=123456
Read more…

Windows NTFS Disk Bölümüne Erişim

Önce rpmforge-release paketini indirip kuruyoruz. Gerekli paketleri yum ile kuruyoruz… yum install fuse fuse-ntfs-3g dkms dkms-fuse Son olarak ntfs bölümü mount etmek için. (bendeki ntfs bolüm /dev/sdc5) mount -t ntfs-3g /dev/sdc5 /mnt/win_c Bitti… Not : diskinizin ntfs bölümü otomatik mount olmuyorsa, aşağıdaki komutu bir deneyin, işe yarıyor…
Read more…
Page 1 of 1

qutuphane © 2023