Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Tag > ssh

SSH ile bir sunucuya bağlanırken SSL key onayını kaldırmak

SSH ile bir sunucuya bağlanırken sunucuya ilk defa bağlanıyorsak oradan bir SSL key alınır ve bunu onaylayıp onaylamadığımız sorulur. Bu onay sürecini istemiyorsak. ~/.ssh/config dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin: Host *.*.*.* StrictHostKeyChecking no UserKnownHostsFile=/dev/null Buradaki Host yazılışı tüm IP'ler anlamına gelmekte. Örneğin, 192.168.0.0/24 ağını kapsamak
Read more…
Page 1 of 1

qutuphane © 2023