Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Ubuntu 10.10 x64 için vmware 7.1 kurulumunda derleme hatası

| qutuphane

ubuntu 10.10 x64 için vmware 7.1 kurulumunda derleme hatası yapıyor. Bu yuzden aşağıdaki gibi source un patch edilmesi gerekiyor.

cd /tmp
tar xvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar -C /tmp
perl -pi -e ’s,_range,,’ vmmon-only/linux/iommu.c
tar cvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar vmmon-only

qutuphane © 2023