Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Ubuntu ‘da sabit ip tanımlamak

| qutuphane

ubuntu'da /etc/network/interfaces dosyası genellikle aşağıdaki gibidir

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

yukarıdaki 2 satır yerine aşağıdakileri yazın. (örnekte ip 192.168.1.21 olarak ayarlıyoruz.)

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.21
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

sonra da ayarların aktif olması için servisi yeniden başlatın…

/etc/init.d/networking restart

qutuphane © 2023