Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

Ubuntu’da ethernet ismini (eth) değiştirmek

| qutuphane

Ubuntu’da eth0 olarak tanımlı kart ismimi eth1 olarak değiştirmek istiyorsanız…

ethernet kartlarının isim ve macid gibi tanımları alttaki dosyadadır.

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

bu dosyanın içi şöyle görünmektedir…

SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS==“?*”, ATTR{address}==“00:xx:00:xx:00:xx”,
ATTR{dev_id}==“0x0”,ATTR{type}==“1”, KERNEL==“eth*”, NAME=“eth0”

eth0 değerini eth1 diye değiştirdikten sonra sisteminizi yeniden başlatın…


qutuphane © 2023