Search > {% fnstr %}

Sorry, no more results found...
Searching...

UTF-8 , ISO-8859-9 karaktersetli dosyaların dönüşümü, iconv , replace

| qutuphane

Linux’da faydalı konsol araçlarından biri de iconv, genellikle windowsda oluşturulmuş ve karakterseti iso-8859-9 olan html yada sql dosyalarını kolaylıkla utf-8 e çevirebilirsiniz, tabiki terside mümkün…

iso-8859-9 dan utf-8 e dönüşüm için :

iconv -c –from-code=ISO-8859-9 –to-code=UTF-8 donusecek_dosyaadi > yeni_dosyaadi

utf-8 den iso-8859-9 a dönüşüm için :

iconv -c –from-code=UTF-8 –to-code=ISO-8859-9 donusecek_dosyaadi > yeni_dosyaadi

Örnek :

iconv -c –from-code=UTF-8 –to-code=ISO-8859-9 portal_data.sql > portaltr_data.sql

Bir diğer faydalı araçta replace, bunu kullanarak dosya veya dosyalar içinde yer alan herhangi bir kelimeyi yine istediğiniz başka bir kelimeyle değiştirebilirsiniz.

replace ‘aranacak_kelime’ ‘degisecek_kelime’ — dosya_ismi

Örnek :

replace ‘&231′ ‘ç’ — rehber.sql
replace ‘&287′ ‘ğ’ — rehber.sql


qutuphane © 2023